Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 効HIỆU
Hán

HIỆU- Số nét: 08 - Bộ: LỰC 九

ONコウ
KUN効く きく
  ききめ
  効う ならう
  • Công hiệu. Tục dùng như chữ 效.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HIỆU LỰC hiệu lực; tác dụng
HIỆU có tác dụng; có hiệu quả; có ảnh hưởng; có kết quả
き目 HIỆU MỤC hiệu quả; ảnh hưởng; hậu quả
黒板 HIỆU HẮC BẢN,BẢNG bảng quảng cáo
HIỆU DỤNG hiệu dụng;ích dụng
HIỆU XUẤT hiệu suất; năng suất; năng lực;năng xuất
果を表す HIỆU QUẢ BIỂU có tác dụng trong ...; có tác dụng
HIỆU QUẢ có hiệu quả; có tác dụng;hiệu quả; kết quả;hữu hiệu
微生物群 HỮU HIỆU VI SINH VẬT QUẦN Vi sinh vật có ảnh hưởng
NGHỊCH HIỆU QUẢ hiệu quả trái lại; tác dụng ngược lại; tác dụng trái ngược; phản tác dụng
HỮU HIỆU đắc dụng
HỮU HIỆU hữu hiệu; có hiệu quả;sự hữu hiệu; sự có hiệu quả
THỜI HIỆU thời hạn có hiệu quả; thời hiệu
THẦN HIỆU thần hiệu
がある THỰC HIỆU linh ứng
THỰC HIỆU thiết thực
日(保険) PHÁT HIỆU NHẬT BẢO HIỂM ngày bắt đầu có hiệu lực (bảo hiểm)
PHÁT HIỆU NHẬT ngày cấp (chứng từ)
ĐẶC HIỆU DƯỢC diệu dược;linh dược;thần dược;thuốc đặc hiệu
がある ĐẶC HIỆU linh nghiệm
THẤT HIỆU NHẬT ngày hết hiệu lực
ĐẶC HIỆU Hiệu lực đặc biệt
NHIỆT HIỆU XUẤT Hiệu suất nhiệt
VÔ,MÔ HIỆU sự vô hiệu;vô hiệu
需要 HỮU HIỆU NHU YẾU nhu cầu thực tế
時間 HỮU HIỆU THỜI GIAN thời gian hiệu lực
貿易 MẬU DỊ,DỊCH HIỆU XUẤT hiệu quả thương mại
舞台 VŨ ĐÀI HIỆU QUẢ tác động sân khấu
広告 QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ hiệu quả của quảng cáo
契約無の申立て KHẾ,KHIẾT ƯỚC VÔ,MÔ HIỆU THÂN LẬP điều khoản hủy hợp đồng
契約無の申立 KHẾ,KHIẾT ƯỚC VÔ,MÔ HIỆU THÂN LẬP hủy hợp đồng
契約無の申し立て条項 KHẾ,KHIẾT ƯỚC VÔ,MÔ HIỆU THÂN LẬP ĐIỀU HẠNG điều khoản hủy hợp đồng
Jカーブ HIỆU QUẢ hiệu quả đường cong J
絶対的無契約 TUYỆT ĐỐI ĐÍCH VÔ,MÔ HIỆU KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng vô hiệu tuyệt đối
相対的無契約 TƯƠNG,TƯỚNG ĐỐI ĐÍCH VÔ,MÔ HIỆU KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng vô hiệu tương đối