Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劾HẶC
Hán

HẶC- Số nét: 08 - Bộ: LỰC 九

ONガイ
  • Hặc. Như sam hặc 参劾 bàn hặc (dự vào việc hặc tội người khác). Làm quan có lỗi tự thú tội mình gọi là tự hặc 自劾.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐẠN,ĐÀN HẶC sự đàn hặc; sự chỉ trích; sự buộc tội