Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勠LỤC
Hán

LỤC- Số nét: 13 - Bộ: LỰC 九

ONリク
KUN勠せる あわせる
  • Góp. Như lục lực đồng tâm 勠力同心 góp sức cùng lòng, có khi dùng chữ lục 戮.