Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勗ÚC
Hán

ÚC- Số nét: 11 - Bộ: LỰC 九

ONキョク, ボウ
KUN勗める つとめる
  • Cũng như chữ ?.