Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 臾DU,DŨNG
Hán

DU,DŨNG- Số nét: 09 - Bộ: CỔN 丨

ONユ, ヨ, ヨウ
  • Tu du 須臾 chốc lát, giây lát.
  • Một âm là dũng. Cùng nghĩa với chữ dũng 慂.