Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 甚THẬM
Hán

THẬM- Số nét: 09 - Bộ: CỔN 丨

ONジン
KUN甚だ はなはだ
  甚だしい はなはだしい
 
  • Rất, lắm.
  • Nào, như "thậm nhật quy lai" 甚日歸來 ngày nào trở về.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THẬM ĐẠI sự rất lớn; sự khổng lồ; sự nghiêm trọng; rất lớn; khổng lồ; nghiêm trọng
THẬM LỘC người tối dạ; người ngu dốt; người đần độn
だしい誤解 THẬM NGỘ GIẢI Sự hiểu lầm nghiêm trọng
だしい THẬM mãnh liệt; cực kỳ; kinh khủng; đáng sợ; quá mức; ghê gớm; rùng rợn; nặng nề (thiệt hại)
THẬM rất; lắm; quá chừng; cực kỳ
KHÍCH,KÍCH THẬM quyết liệt; rất kinh khủng; trầm trọng;sự quyết liệt; sự trầm trọng; sự nghiêm trọng; nghiêm trọng; trầm trọng
HẠNH THẬM biết ơn; rất vui;lòng biết ơn