Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 果QUẢ
Hán

QUẢ- Số nét: 08 - Bộ: CỔN 丨

ON
KUN果たす はたす
  果す はたす
  果たす -はたす
  果てる はてる
  果てる -はてる
  果て はて
 
  • Quả, trái cây. Như quả đào, quả mận, v.v.
  • Quả quyết, quả cảm.
  • Quả nhiên, sự gì đã nghiệm gọi là quả nhiên như thử 果然如此.
  • Kết quả, sự gì đã kết cục gọi là kết quả.
  • Làm nhân ác phải vạ ác, làm nhân thiện được phúc lành gọi là nhân quả 因果.
  • No. Như quả phúc 果腹 no bụng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
てしない QUẢ vô biên; không cùng
QUẢ THỰC quả
QUẢ CẢM quả cảm; dũng cảm; gan dạ
断な QUẢ ĐOÀN,ĐOẠN dũng mãnh
QUẢ THỤ cây ăn quả
樹園 QUẢ THỤ VIÊN vườn cây ăn trái
QUẢ CHẤP nước ép hoa quả
QUẢ VẬT hoa quả; trái cây
物入り飴 QUẢ VẬT NHẬP DI,TỰ kẹo hoa quả
てる QUẢ cùng tận; hoàn tất
QUẢ sau cùng; cuối cùng; tận cùng
たす QUẢ hoàn thành
たして QUẢ quả nhiên; quả thật
市場 THANH QUẢ THỊ TRƯỜNG chợ rau quả
TRÍCH QUẢ việc tỉa bớt quả thừa
THÀNH QUẢ thành quả; kết quả
NHÂN QUẢ nhân quả;oan nghiệp
を表す HIỆU QUẢ BIỂU có tác dụng trong ...; có tác dụng
HIỆU QUẢ có hiệu quả; có tác dụng;hiệu quả; kết quả;hữu hiệu
PHẬT QUẢ Niết bàn; nát bàn
KẾT QUẢ kết cuộc;kết quả; thành quả; thành tựu;rút cục;rút cuộc
青い THANH QUẢ THỰC Quả còn xanh; quả chưa chín; quả
疲れてる BÌ QUẢ kiệt sức; mệt nhoài;nhọc sức
逆効 NGHỊCH HIỆU QUẢ hiệu quả trái lại; tác dụng ngược lại; tác dụng trái ngược; phản tác dụng
困りてる KHỐN QUẢ vô cùng bối rối
天然 THIÊN NHIÊN QUẢ CHẤP nước hoa quả tự nhiên
好結 HIẾU,HẢO KẾT QUẢ kết quả tốt
検査結 KIỂM TRA KẾT QUẢ kết quả kiểm tra
この結 KẾT QUẢ kết quả là; do đó; vì vậy; cho nên; hậu quả là; kết quả
調査結 ĐIỀU TRA KẾT QUẢ kết quả điều tra
広告効 QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ hiệu quả của quảng cáo
舞台効 VŨ ĐÀI HIỆU QUẢ tác động sân khấu
投票結 ĐẦU PHIẾU KẾT QUẢ kết quả bỏ phiếu
挙句の CỬ CÚ QUẢ Cuối cùng; trên hết; kết cục; rốt cuộc
検定結 KIỂM ĐỊNH KẾT QUẢ kết quả kiểm nghiệm
挙げ句の CỬ CÚ QUẢ cuối cùng; kết cục; rốt cuộc; trên hết
破滅的結を招く PHÁ DIỆT ĐÍCH KẾT QUẢ CHIÊU di hại
残らず使いたす TÀN SỬ,SỨ QUẢ hết trơn;hết trụi
Jカーブ効 HIỆU QUẢ hiệu quả đường cong J
お金を使いたす KIM SỬ,SỨ QUẢ cạn tiền;cạn túi;cạn xu;hết tiền
完全に任務をたす HOÀN TOÀN NHIỆM VỤ QUẢ làm tròn nhiệm vụ