Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 嚢xxx
Hán

xxx- Số nét: 22 - Bộ: CỔN 丨

ONノウ, ドウ
KUN ふくろ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ÂM xxx Bìu dái; tinh hoàn
BĂNG xxx túi nước đá
中衣 TRUNG Y xxx trong túi