Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 乾CAN,CÀN,KIỀN
Hán

CAN,CÀN,KIỀN- Số nét: 11 - Bộ: THẬP 十

ONカン, ケン
KUN乾く かわく
  乾かす かわかす
  乾す ほす
  乾る ひる
  いぬい
  • Một quẻ đầu tám quẻ (quẻ kiền) là cái tượng lớn nhất như trời, như vua, nên gọi tượng trời là "kiền tượng" 乾象, quyền vua là "kiền cương" 乾綱.
  • Quẻ kiền ba hào dương cả, cho nên về bên nam ví như quẻ kiền, như nói ngày tháng sinh con trai thì gọi "kiền tạo" 乾綱, nhà con trai ở thì gọi là "kiền trạch" 乾宅, v.v.
  • Một âm là "can". Khô, như "can sài" 乾柴 củi khô.
  • Khô kiệt, như "ngoại cường trung can" 外疆中乾 ngoài có thừa mà trong thiếu.
  • Tiếng hão (hờ), không có sự thực mà được tiếng hão gọi là "can", như "can gia" 乾爺 cha hờ, "can nương" 乾娘 mẹ hờ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CAN,CÀN,KIỀN VẬT đồ ăn khô; đồ khô
CAN,CÀN,KIỀN KỲ mùa khô
CAN,CÀN,KIỀN BÔI cạn cốc;sự cạn chén; cạn chén; trăm phần trăm (uống rượu); nâng cốc
杯する CAN,CÀN,KIỀN BÔI cạn chén; nâng cốc;chạm cốc
漆像 CAN,CÀN,KIỀN TẤT TƯỢNG bức tượng buđha làm bằng gỗ và được quét sơn; tượng sơn son thếp vàng
CAN,CÀN,KIỀN TÁO sự khô khan; sự nhạt nhẽo;sự khô; sự khô hạn; khô hạn; khô
燥させる CAN,CÀN,KIỀN TÁO sấy
燥する CAN,CÀN,KIỀN TÁO làm khô; sấy khô; sấy;ráo khô
燥する季節 CAN,CÀN,KIỀN TÁO QUÝ TIẾT mùa khô
燥器 CAN,CÀN,KIỀN TÁO KHÍ máy sấy khô; máy sấy
燥季 CAN,CÀN,KIỀN TÁO QUÝ mùa khô
燥期 CAN,CÀN,KIỀN TÁO KỲ mùa khô
燥機 CAN,CÀN,KIỀN TÁO CƠ,KY máy làm khô; máy sấy khô; máy sấy
燥気象 CAN,CÀN,KIỀN TÁO KHÍ TƯỢNG trời khô hanh; trời hanh khô; thời tiết khô hanh; thời tiết hanh khô
CAN,CÀN,KIỀN VẬT Cá khô; tạp phẩm; đồ khô
CAN,CÀN,KIỀN VẬT đồ ăn khô
CAN,CÀN,KIỀN THẢO cỏ khô
電池 CAN,CÀN,KIỀN ĐIỆN TRÌ bình điện khô; pin khô; ắc quy khô
CAN,CÀN,KIỀN NGƯ cá khô
CAN,CÀN,KIỀN NGƯ cá khô
CAN,CÀN,KIỀN TÍNH,TÁNH tính khô
CAN,CÀN,KIỀN QUÝ mùa khô
CAN,CÀN,KIỀN KHÁI ho khan
パン CAN,CÀN,KIỀN Bánh quy; bánh quy cứng
CAN,CÀN,KIỀN cạn;cạn ráo;héo;khan;khô;ráo
き切る CAN,CÀN,KIỀN THIẾT ráo trơn
かす CAN,CÀN,KIỀN hong;phơi khô; hong khô; sấy khô
いた CAN,CÀN,KIỀN hanh
SINH CAN,CÀN,KIỀN Âm ẩm; chưa khô hẳn
性油 BẤT CAN,CÀN,KIỀN TÍNH,TÁNH DU Dầu không khô
燥機 TRÀ CAN,CÀN,KIỀN TÁO CƠ,KY máy sấy chè
日にかす NHẬT CAN,CÀN,KIỀN phơi nắng
服をかす PHỤC CAN,CÀN,KIỀN phơi quần áo
涙が LỆ CAN,CÀN,KIỀN ráo nước mắt
火でかす HỎA CAN,CÀN,KIỀN
無味 VÔ,MÔ VỊ CAN,CÀN,KIỀN TÁO chán ngắt; vô vị;không có gì mới mẻ; không có gì độc đáo;sự chán ngắt; sự vô vị;sự không có gì mới mẻ; sự không có gì độc đáo
咽喉が YẾT,YẾN,Ế HẦU CAN,CÀN,KIỀN khát;khát nước
洋服をかす DƯƠNG PHỤC CAN,CÀN,KIỀN phơi quần áo
アルカリ電池 CAN,CÀN,KIỀN ĐIỆN TRÌ pin có kiềm; ắc quy có kiềm
すっかりかす CAN,CÀN,KIỀN phơi khô
咽喉がからからに YẾT,YẾN,Ế HẦU CAN,CÀN,KIỀN khô cổ