Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 尅KHẮC
Hán

KHẮC- Số nét: 10 - Bộ: THẬP 十

ONコク
KUN かつ
  • Cũng như chữ khắc 剋.