Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矗SÚC
Hán

SÚC- Số nét: 24 - Bộ: THẬP 十

ONチョク, シュク, チク
KUN矗い なおい
  • Súc nhiên 矗然 thẳng đườn, đứng sững.
  • Súc súc nổi cao gồ lên.