cac su phu giup em cau nay.(biến những điều không thể thành có thể.)

+3 phiếu
436 lượt xem đã hỏi 28 Tháng 6, 2015 trong Từ điển Việt Nhật bởi saboten

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

2 Câu trả lời

+2 phiếu
できない物事をできる物事に変える.
đã trả lời 14 Tháng 7, 2015 bởi yugioh20
0 phiếu

2.1 Mô tả quy trình và công việc thực tập.

2.1.1 Quy trình công việc chung.

2.1.1.1 Quy trình công việc (chung của bộ phận - vẽ sơ đồ quy trình công việc, các bước thực hiện công việc).

2.1.1.2 Diễn giải quy trình (từng bước thực hiện công việc và người phụ trách chính)

2.1.2 Công việc tìm hiểu được về thực tế.

2.1.2.1 Tên công việc được giao.

2.1.2.2 Mô tả công việc được giao (vẽ và diễn giải quy trình công việc của cá nhân sinh viên)

2.1.2.3 Học tập được từ công việc được giao.

Sinh viên tìm hiểu xem những vấn đề, nghiệp vụ phát sinh trong công đoạn, bộ phận mình đang phụ trách thì được xử lý như thế nào trong chuyên môn của mình.

2.2 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Công việc thực tế sinh viên được giao tại công ty cần vận dụng những kiến thức gì (giữa lý thuyết và thực tế có sự khác biệt như thế nào?) và kiến thức nào sinh viên cần phải bổ sung thêm?

-         Học những môn nào? Giúp ích gì cho công việc?

-         Học những môn nào? Không giúp ích gì cho công việc?

-         Nên bổ sung môn học nào vào chương trình học?

đã trả lời 23 Tháng 9, 2017 bởi missyoumayman
...