Ngữ pháp tiếng Nhật trong tài liệu nào hay, xin chỉ dùm.

+3 phiếu
231 lượt xem
Hiện tại có rất nhiều tài liệu ngữ pháp tiếng Nhật nhưng không biết tài liệu nào hay. Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ dùm nhé.
đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...