Có ai có link những mẫu câu hỏi nghi vấn thưởng dùng cho du học sinh hoặc thực tập sinh sử dụng ở bên Nhật Bản.

+1 phiếu
295 lượt xem đã hỏi 16 Tháng 3, 2016 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi Công real

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 câu trả lời

0 phiếu
đã trả lời 1 Tháng 6, 2016 bởi the su
...