ai phân biệt giúp mình cách đọc hai chữ này với 機会và機械

+2 phiếu
505 lượt xem đã hỏi 6 Tháng 5, 2016 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi tamtey

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

2 Câu trả lời

+2 phiếu
Cả 2 từ trên đều có cách đọc là きかい.

*機会: cơ hội

*機械: máy móc
đã trả lời 11 Tháng 5, 2016 bởi ahirunoko
mình lại nghĩ nó phân biệt ở trọng âm giống như 箸と橋

箸 đọc giống như hát shì vậy

橋 hà shi
0 phiếu
câu này phải tùy vào ngữ cảnh để phân biệt thôi vì đều đọc là きかい
đã trả lời 11 Tháng 5, 2016 bởi Nguyễn Trọng Hiếu

mình lại nghĩ nó phân biệt ở trọng âm giống như 箸と橋

箸 đọc giống như hát shì vậy

橋 hà shi

...