Thi N3 cần nhớ khoảng bao nhiêu chữ kanji vậy mọi người !

+1 phiếu
2,965 lượt xem đã hỏi 11 Tháng 5, 2016 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi Nguyễn Trọng Hiếu

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 câu trả lời

0 phiếu
đã trả lời 12 Tháng 5, 2016 bởi hoa loa ken
...