Anou..Có ai biết mối liên hệ giữa chữ 白 và chữ 百 không ạ? Vì sao chữ 白 thêm dấu 一 lại thành chữ 百??? Cám ơn mọi người!

0 phiếu
546 lượt xem đã hỏi 16 Tháng 5, 2016 trong Hán tự - Kanji bởi Kazuya Ryuuto

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

2 Câu trả lời

+3 phiếu

形声文字です(一+)。「1の横線」(「ひとつ」の意味)と「または、日光または、どんぐりの」の象形

chữ tượng thanh(一+). Hình tượng : Một nét ngang(ý nghĩa là 1) va xương trắng của đầu người hay ánh mặt trời hoặc quả cây sồi

(「白い」の意味だが、ここでは、「」に通じ、「ひろい」の意味)から、大きひゃく」を意味する「百」という漢字が成り立ちました。

Ý nghĩa là trắng tuy nhiên, ở đây hiểu là haku-nhiều」, nghĩa là rộng lớn, hình thành lên chữ hán 「百 có nghĩa là số lớn (hyaku-100) .

đã trả lời 6 Tháng 6, 2016 bởi Himawari
sửa nội dung 6 Tháng 6, 2016 bởi Himawari
0 phiếu
Cám ơn bạn~~~
đã trả lời 27 Tháng 6, 2016 bởi Kazuya Ryuuto
...