Mình tra hán tự mà các nét viết bị quảng cáo che hết. Cứ mỗi lần tra 1 từ là phải vào lại trang web 1 lần.

0 phiếu
185 lượt xem đã hỏi 6 Tháng 1, 2017 trong Từ điển ABC bởi Nam Phong

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...