Từ vựng bằng hình ảnh trong nhà bếp

+4 phiếu
450 lượt xem

đã hỏi 14 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...