Từ vựng bằng hình ảnh về khuôn mặt.

+1 phiếu
354 lượt xem

Từ vựng bằng hình ảnh về khuôn mặt. Giúp nhớ nhanh các từ cần thiết.

đã hỏi 17 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...