Bạn cho hỏi cách viết hán tự như thế nào vậy?

+1 phiếu
302 lượt xem
Bạn cho hỏi cách viết hán tự như thế nào vậy?
đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Hán tự - Kanji bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 câu trả lời

+1 phiếu

9 quy tắc viết chữ Hán

1. Viết từ trên xuống dưới, và từ trái qua phải.

2. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau.

3. Nét sổ thẳng viết sau cùng, nét xuyên ngang viết sau cùng.

4. Viết các nét xiên trái (nét phẩy) trước, rồi đến các nét xiên phải (nét mác).

5. Viết phần ở giữa trước các phần bên ngoài ở các chữ đối xứng về chiều dọc.

6. Viết phần bao quanh bên ngoài trước phần nội dung bên trong.

7. Viết nét sổ dọc bên trái trước các nét bao quanh.

8. Viết nét bao quanh ở đáy sau cùng.

9. Viết các nét chấm, nhỏ sau cùng.

đã trả lời 21 Tháng 3, 2014 bởi TudienABC.com
...