Mẫu câu chào hỏi sáng trưa tối

+1 phiếu
199 lượt xem

「朝昼晩のあいさつ/Greetings: Morning, Noon and Night」の例文

đã hỏi 27 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...