Bảng ký tự HIRAGANA

+2 phiếu
615 lượt xem

 

đã hỏi 27 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...