給食ではなく :Cau nay ( dewanaku) co' nghia la gi vay mn

+1 phiếu
1,288 lượt xem đã hỏi 28 Tháng 3, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimigasuki

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 câu trả lời

0 phiếu
ではなく: Có nghĩa là không phải .. Nó biểu hiện cho ý nghĩa phủ định vế trước và đính chính cho vế sau.

給食ではなく:Nghĩa là: Không phải là suất cơm mà là...
đã trả lời 29 Tháng 3, 2014 bởi hoa loa ken
...