Học đọc hiểu mỗi ngày

+3 phiếu
515 lượt xem

【読解】 Ai muốn luyện đọc hiểu thì vào đây nhé.

日本の企業は10年前までは年功序列という定期的な昇給・昇格制度だったのがこの
10年で大きく変化している。経団連が発表した企業の人事・労務に関するアンケート
調査で、給料に占める能力給の割合を現状より増やす企業が過半数を占めた。経団連

「経営環境が厳しい中、企業は社員の貢献度を一層重視している」と分析している。

調査では、定期昇給制度を持つ企業に今後の必要策を聞いたところ、「年功的な昇給
割合
を減らし、能力査定の昇給割合を増やす」という回答が58・0%に達した。「一部

社員を除いて年功的な昇給を廃止し、査定昇給とする」との回答も28・5%あっ
た。

中核社員の人材として重視している点では、「新たな課題に挑戦できる」(61・
3%)
や「海外拠点で適切に運営管理できる」(32・0%)などが多かった。一方、国内

組織をうまく調和させたり、幅広い部署を経験していたりする人材への評価は低かっ
た。

企業そのものが競争力を高めないといけない中で、能力の高い成果を出す社員に対す

待遇を高めることで、人材の定着とモチベーションのアップさせる狙いもある。

Nước Nhật cho đến 10 năm trước đây vẫn áp dụng chế độ thâm niên, trong đó việc thăng chức và tăng lương sẽ được tiến hành định kỳ, thế nhưng đã có sự thay đổi lớn trong 10 năm nay. Theo một điều tra bằng phiếu thăm dò về nhân sự và công việc của doanh nghiệp được công bố bởi Liên đoàn các tổ chức kinh tế, hơn một nửa doanh nghiệp sẽ gia tăng phần lương theo năng lực trên tổng lương nhiều hơn so với hiện tại. Liên đoàn các tổ chức kinh tế phân tích rằng “do tình hình kinh tế khó khăn, nên các doanh nghiệp xem trọng hơn nữa mức độ cống hiến của nhân viên đối với công ty”.
Tại cuộc điều tra này, khi hỏi các doanh nghiệp đang áp dụng chế độ tăng lương theo thâm niên về các biện pháp cần thiết về sau, số câu trả lời “sẽ giảm phần lương tăng dựa trên thâm niên và tăng phần lương tăng dựa trên đánh giá năng lực” chiếm 58,0%. Số câu trả lời ”trừ một vài nhân viên đặc biệt, còn lại sẽ bãi bỏ việc tăng lương theo thâm niên và áp dụng tăng lương theo đánh giá” chiếm 28,5%.
Về tiêu chí đánh giá nhân viên là nhân tài và là nhân viên nồng cốt của công ty, các câu trả lời như “có khả năng thử thách, thực hiện các nhiệm vụ công việc mới” (61,3%) và “có khả năng quản lý điều hành tốt các chi nhánh của công ty tại nước ngoài” (32,0%) v.v…chiếm số nhiều. Trong khi đó, việc đánh giá nhân tài là người điều hành giỏi tổ chức của công ty trong nước hay đã từng trải có kinh nghiệm làm việc tại nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ thấp.
Trong tình hình hiện nay, bản thân doanh nghiệp cũng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh, vì thế việc nâng cao mức đãi ngộ đối với các nhân viên đạt thành tích tốt nhờ vào năng lực cũng nhằm mục đích giữ chân nhân tài và nâng cao động lực làm việc.

đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
Đã chọn lại chủ đề 16 Tháng 6, 2014 bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

1 câu trả lời

0 phiếu
chuyên mục này  không cập nhật hả add?
đã trả lời 29 Tháng 6, 2014 bởi guiga92
...