Từ vựng khoa nội

+1 phiếu
208 lượt xem

Từ vựng khoa nội. Khi nào đi khám bệnh thì chú ý hãy nhớ các từ vựng này để thuận tiện trong việc khám bệnh. Bao gồm các bệnh cơ bản mà mọi người cần nhớ.

đã hỏi 12 Tháng 5, 2014 trong Từ điển ABC bởi the su
sửa nội dung 12 Tháng 5, 2014 bởi the su

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...