Mời ông đến dự đám cưới tôi. Dịch sao mọi người, thanks.

0 phiếu
521 lượt xem đã hỏi 8 Tháng 1, 2016 trong Từ điển Việt Nhật bởi nhthang

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

4 Câu trả lời

+2 phiếu
是非私の結婚パーティへ来ていただけましたら幸甚です。
đã trả lời 28 Tháng 1, 2016 bởi boysanhnhac
+1 phiếu
私の結婚式へいらっしゃるのを誘っていただきたいです。

cho phép tôi được mời bạn đến dự đám cưới của tôi. <-- Người Nhật hay nói theo văn phong như vậy.
đã trả lời 11 Tháng 4, 2016 bởi kpwalking
+1 phiếu

私の結婚式へいらっしゃるのを誘っていただきたいです。

người Nhật hay dùng kiểu câu này , và không được rút gọn câu vì vấn đề lịch sự  

đã trả lời 11 Tháng 5, 2016 bởi Nguyễn Trọng Hiếu
–1 phiếu
私の結婚式にいらっしゃいませんか
đã trả lời 16 Tháng 3, 2016 bởi Công real
mời đám cưới sao lại dùng câu hỏi vậy , :))
...