Mời ông đến dự đám cưới tôi. Dịch sao mọi người, thanks.

0 phiếu
358 lượt xem đã hỏi 8 Tháng 1, 2016 trong Từ điển Việt Nhật bởi nhthang

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

4 Câu trả lời

+1 phiếu
是非私の結婚パーティへ来ていただけましたら幸甚です。
đã trả lời 28 Tháng 1, 2016 bởi boysanhnhac
0 phiếu
私の結婚式にいらっしゃいませんか
đã trả lời 16 Tháng 3, 2016 bởi Công real
mời đám cưới sao lại dùng câu hỏi vậy , :))
0 phiếu
私の結婚式へいらっしゃるのを誘っていただきたいです。

cho phép tôi được mời bạn đến dự đám cưới của tôi. <-- Người Nhật hay nói theo văn phong như vậy.
đã trả lời 11 Tháng 4, 2016 bởi kpwalking
0 phiếu

私の結婚式へいらっしゃるのを誘っていただきたいです。

người Nhật hay dùng kiểu câu này , và không được rút gọn câu vì vấn đề lịch sự  

đã trả lời 11 Tháng 5, 2016 bởi Nguyễn Trọng Hiếu
...