Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

+3 phiếu
11 câu trả lời
1,427 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
5 câu trả lời
627 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
0 phiếu
4 câu trả lời
–1 phiếu
4 câu trả lời
434 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 9, 2015 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi Mai Thị Thùy
+2 phiếu
4 câu trả lời
0 phiếu
3 câu trả lời
+3 phiếu
3 câu trả lời
426 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+2 phiếu
2 câu trả lời
–3 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
2 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
2 câu trả lời
310 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 5, 2015 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi missyoumayman
0 phiếu
1 câu trả lời
84 lượt xem đã hỏi 28 Tháng 4, 2021 trong Hán tự - Kanji bởi Oneesan
+1 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
272 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 5, 2018 trong Others bởi longken91
0 phiếu
1 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...