Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+5 phiếu
1 câu trả lời
3,798 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
+4 phiếu
0 câu trả lời
3,587 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
+5 phiếu
0 câu trả lời
+6 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
1,444 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi hoa loa ken
+3 phiếu
0 câu trả lời
1,421 lượt xem đã hỏi 27 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+1 phiếu
0 câu trả lời
1,271 lượt xem đã hỏi 30 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi nguyenhieu
+3 phiếu
1 câu trả lời
+5 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
11 câu trả lời
751 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...