Câu hỏi Hot

+2 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
4 câu trả lời
–1 phiếu
4 câu trả lời
322 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 9, 2015 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi Mai Thị Thùy
+2 phiếu
4 câu trả lời
–3 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
2 câu trả lời
224 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 5, 2015 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi missyoumayman
+3 phiếu
3 câu trả lời
330 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
11 câu trả lời
910 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+2 phiếu
0 câu trả lời
159 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
0 phiếu
1 câu trả lời
253 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
+5 phiếu
1 câu trả lời
3,938 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
303 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...