Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

+1 phiếu
1 câu trả lời
162 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Hán tự - Kanji bởi the su
+3 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
295 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi the su
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
273 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
0 câu trả lời
39 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 4, 2019 trong Từ điển Anh Việt bởi Nguyen Huu Thang
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
0 câu trả lời
122 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Từ điển Nhật Việt bởi Haraso
+2 phiếu
0 câu trả lời
155 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
287 lượt xem đã hỏi 10 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+5 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...