Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+1 phiếu
0 câu trả lời
100 lượt xem đã hỏi 13 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
0 phiếu
0 câu trả lời
92 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Từ điển Nhật Việt bởi Haraso
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...