Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

0 phiếu
1 câu trả lời
113 lượt xem đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Từ điển ABC bởi Phạm Bích
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
228 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
277 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+5 phiếu
1 câu trả lời
3,588 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
+2 phiếu
1 câu trả lời
157 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
+3 phiếu
1 câu trả lời
365 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
1,102 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi hoa loa ken
+1 phiếu
1 câu trả lời
273 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
+1 phiếu
1 câu trả lời
163 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi the su
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...