Các câu hỏi được trả lời nhiều nhất

0 phiếu
1 câu trả lời
165 lượt xem đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Từ điển ABC bởi Phạm Bích
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
253 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
303 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+5 phiếu
1 câu trả lời
3,938 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
+2 phiếu
1 câu trả lời
178 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
+3 phiếu
1 câu trả lời
391 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
1,708 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi hoa loa ken
+1 phiếu
1 câu trả lời
316 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
+1 phiếu
1 câu trả lời
194 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi the su
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...