Câu hỏi Hot

0 phiếu
2 câu trả lời
344 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 5, 2015 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi missyoumayman
+3 phiếu
11 câu trả lời
1,776 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
3 câu trả lời
462 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+2 phiếu
0 câu trả lời
228 lượt xem đã hỏi 26 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+5 phiếu
1 câu trả lời
4,698 lượt xem đã hỏi 3 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
0 phiếu
1 câu trả lời
340 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
409 lượt xem đã hỏi 5 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
5 câu trả lời
695 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+4 phiếu
0 câu trả lời
4,198 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+5 phiếu
0 câu trả lời
+6 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
2,171 lượt xem đã hỏi 28 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
1,709 lượt xem đã hỏi 30 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi nguyenhieu
+4 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...