Câu hỏi Hot

0 phiếu
2 câu trả lời
359 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 5, 2015 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi missyoumayman
+3 phiếu
11 câu trả lời
2,013 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
3 câu trả lời
482 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+2 phiếu
0 câu trả lời
234 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+5 phiếu
1 câu trả lời
4,782 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
0 phiếu
1 câu trả lời
353 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
0 phiếu
1 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
418 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
5 câu trả lời
723 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+4 phiếu
0 câu trả lời
4,232 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+5 phiếu
0 câu trả lời
+6 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
2,219 lượt xem đã hỏi 27 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
1,720 lượt xem đã hỏi 30 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi nguyenhieu
+4 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...