Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+4 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
228 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
+1 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
2 câu trả lời
198 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 5, 2015 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi missyoumayman
+3 phiếu
1 câu trả lời
–3 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
186 lượt xem đã hỏi 7 Tháng 5, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi the su
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
3 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
164 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi the su
+2 phiếu
1 câu trả lời
157 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...