Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
1 câu trả lời
408 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
0 phiếu
1 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
375 lượt xem đã hỏi 10 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+3 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
2 câu trả lời
369 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 5, 2015 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi missyoumayman
+1 phiếu
0 câu trả lời
369 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 4, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi the su
+1 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
361 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Others bởi minhtaro
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
343 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 5, 2018 trong Others bởi longken91
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...