Câu hỏi Hot

+1 phiếu
1 câu trả lời
408 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
+1 phiếu
1 câu trả lời
290 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi the su
+1 phiếu
1 câu trả lời
266 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Hán tự - Kanji bởi the su
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
172 lượt xem đã hỏi 13 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
+4 phiếu
0 câu trả lời
247 lượt xem đã hỏi 6 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi TudienABC.com
+1 phiếu
1 câu trả lời
392 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 2, 2014 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi the su
+3 phiếu
0 câu trả lời
228 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi hoa loa ken
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
376 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...