Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
3 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
581 lượt xem đã hỏi 27 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
+4 phiếu
0 câu trả lời
547 lượt xem đã hỏi 8 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
5 câu trả lời
522 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+2 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
422 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...