Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
543 lượt xem đã hỏi 27 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
+4 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
489 lượt xem đã hỏi 8 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
5 câu trả lời
390 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
363 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
3 câu trả lời
291 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...