Các câu hỏi nhiều người xem nhất

0 phiếu
3 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
5 câu trả lời
695 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+2 phiếu
0 câu trả lời
621 lượt xem đã hỏi 28 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
+4 phiếu
0 câu trả lời
612 lượt xem đã hỏi 8 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+4 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
–1 phiếu
4 câu trả lời
548 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 9, 2015 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi Mai Thị Thùy
+2 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
4 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...