Các câu hỏi có số phiếu cao nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
391 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
0 câu trả lời
556 lượt xem đã hỏi 27 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
+3 phiếu
1 câu trả lời
1,703 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi hoa loa ken
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
138 lượt xem đã hỏi 20 Tháng 2, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi hoa loa ken
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
278 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
3 câu trả lời
330 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
11 câu trả lời
909 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
5 câu trả lời
474 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+2 phiếu
2 câu trả lời
+2 phiếu
4 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
159 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+2 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
1 câu trả lời
178 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...