Các câu hỏi có số phiếu cao nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
491 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
1 câu trả lời
2,771 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi hoa loa ken
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
228 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi hoa loa ken
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
376 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
3 câu trả lời
462 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
11 câu trả lời
1,776 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
5 câu trả lời
695 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 12, 2013 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi hoa loa ken
+2 phiếu
2 câu trả lời
+2 phiếu
4 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
228 lượt xem đã hỏi 26 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+2 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
1 câu trả lời
283 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
+2 phiếu
0 câu trả lời
621 lượt xem đã hỏi 28 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi the su
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...