Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+2 phiếu
4 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
3 câu trả lời
373 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
–1 phiếu
4 câu trả lời
362 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 9, 2015 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi Mai Thị Thùy
0 phiếu
4 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
347 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
+3 phiếu
1 câu trả lời
340 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+4 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
333 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi the su
+5 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
314 lượt xem đã hỏi 10 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+3 phiếu
1 câu trả lời
307 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+1 phiếu
0 câu trả lời
293 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 4, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi the su
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...