Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
3 câu trả lời
330 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+2 phiếu
4 câu trả lời
–1 phiếu
4 câu trả lời
322 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 9, 2015 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi Mai Thị Thùy
+1 phiếu
1 câu trả lời
317 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
+4 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
0 phiếu
4 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
303 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+1 phiếu
1 câu trả lời
303 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi the su
+3 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
292 lượt xem đã hỏi 10 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+5 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
278 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
267 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 4, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi the su
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...