Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+1 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
515 lượt xem đã hỏi 31 Tháng 3, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+3 phiếu
3 câu trả lời
497 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
0 phiếu
4 câu trả lời
+2 phiếu
2 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+5 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
430 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi the su
+3 phiếu
1 câu trả lời
428 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+1 phiếu
1 câu trả lời
427 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
2 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...