Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
3 câu trả lời
322 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+2 phiếu
4 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
4 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
296 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 2, 2014 trong Tài liệu luyện thi N3 bởi the su
+3 phiếu
1 câu trả lời
294 lượt xem đã hỏi 4 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+1 phiếu
1 câu trả lời
294 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N2 bởi the su
–1 phiếu
4 câu trả lời
289 lượt xem đã hỏi 23 Tháng 9, 2015 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi Mai Thị Thùy
+3 phiếu
0 câu trả lời
287 lượt xem đã hỏi 10 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
0 phiếu
1 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
+5 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
2 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
275 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+1 phiếu
0 câu trả lời
260 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 4, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi the su
0 phiếu
1 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...