Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+1 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+2 phiếu
1 câu trả lời
159 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
+2 phiếu
0 câu trả lời
150 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+4 phiếu
0 câu trả lời
150 lượt xem đã hỏi 5 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi TudienABC.com
+1 phiếu
1 câu trả lời
149 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Hán tự - Kanji bởi the su
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
139 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 5, 2018 trong Others bởi longken91
0 phiếu
1 câu trả lời
134 lượt xem đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Từ điển ABC bởi Phạm Bích
+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
122 lượt xem đã hỏi 20 Tháng 2, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi hoa loa ken
0 phiếu
0 câu trả lời
111 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Từ điển Nhật Việt bởi Haraso
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...