Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
222 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Tài liệu luyện thi N1 bởi the su
+1 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
1 câu trả lời
214 lượt xem đã hỏi 15 Tháng 5, 2018 trong Others bởi longken91
+2 phiếu
1 câu trả lời
209 lượt xem đã hỏi 18 Tháng 6, 2014 trong Đọc hiểu tiếng Nhật bởi tatulan
0 phiếu
1 câu trả lời
197 lượt xem đã hỏi 1 Tháng 9, 2016 trong Từ điển ABC bởi Phạm Bích
0 phiếu
1 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
192 lượt xem đã hỏi 5 Tháng 3, 2014 trong Từ vựng tiếng Nhật bởi TudienABC.com
+1 phiếu
1 câu trả lời
190 lượt xem đã hỏi 21 Tháng 3, 2014 trong Hán tự - Kanji bởi the su
+2 phiếu
0 câu trả lời
184 lượt xem đã hỏi 25 Tháng 7, 2015 trong Others bởi myhanh1810
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
163 lượt xem đã hỏi 20 Tháng 2, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi hoa loa ken
0 phiếu
0 câu trả lời
161 lượt xem đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Từ điển Nhật Việt bởi Haraso
+3 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...