Các câu hỏi nhiều người xem nhất

+3 phiếu
0 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+5 phiếu
1 câu trả lời
4,747 lượt xem đã hỏi 2 Tháng 7, 2014 trong Ngữ pháp tiếng Nhật bởi kimuchi
+4 phiếu
0 câu trả lời
4,218 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
1 câu trả lời
2,832 lượt xem đã hỏi 24 Tháng 3, 2014 trong Mẫu câu Nhật Việt bởi hoa loa ken
+5 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
2,209 lượt xem đã hỏi 27 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi ThaoVi
+3 phiếu
11 câu trả lời
1,967 lượt xem đã hỏi 14 Tháng 1, 2014 trong Tài liệu tiếng Nhật bởi hoa loa ken
+6 phiếu
0 câu trả lời
+1 phiếu
0 câu trả lời
1,719 lượt xem đã hỏi 30 Tháng 6, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi nguyenhieu
+1 phiếu
1 câu trả lời
+3 phiếu
0 câu trả lời
+3 phiếu
2 câu trả lời
+4 phiếu
0 câu trả lời
+5 phiếu
0 câu trả lời
1,000 lượt xem đã hỏi 3 Tháng 7, 2014 trong Văn hóa Nhật Bản bởi kimuchi
+3 phiếu
0 câu trả lời
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...