Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ CHỈ 黹
Danh Sách Từ Của 黹CHỈ
Hán

CHỈ- Số nét: 12 - Bộ: CHỈ 黹

ON
KUN ぬう
  ぬいとり
  ふつ
  • May áo (cái áo dùng kim chỉ may nên). Tục gọi việc nữ công là châm chỉ 鍼黹. Cũng viết là 針黹.