Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ DƯỢC 龠
Danh Sách Từ Của 龠DƯỢC,THƯỢC
Hán

DƯỢC,THƯỢC- Số nét: 17 - Bộ: DƯỢC 龠

ONヤク
KUN ふえ
  • Cái dược, một thứ như cái sáo có ba lỗ.
  • Dồ để đong, đựng được 1200 hạt thóc. Ta quen đọc là chữ thược.