Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ LÝ 里
Danh Sách Từ Của 里LÝ
Hán

LÝ- Số nét: 07 - Bộ: LÝ 里

ON
KUN さと
 
  • Làng. Chỗ dân ở 25 nhà gọi là "lý".
  • Dặm, 360 bước là một "dặm".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LÝ DỤ khoai tây
LÝ TÂM sự nhớ nhà; nỗi nhớ nhà; nhớ nhà
LÝ TỬ,TÝ con nuôi
xứ sở; vùng đất; nhà; quê hương
HẢI LÝ hải lý
CỔ LÝ quê hương; nơi chôn nhau cắt rốn
THIÊN LÝ NHÃN khả năng nhìn thấu những cái vô hình (bà đồng...); thiên lý nhãn;trí tuệ sáng suốt
THIÊN LÝ thiên lý; khoảng cách xa; một khoảng dài
離れた NHÂN LÝ LY sự cách biệt (nơi chỗ)
霧中 NGŨ LÝ VỤ TRUNG tình trạng không biết cái gì; tình trạng như ở trên mây; sự lạc mất phương hướng không biết đi đâu, làm gì; tình trạng như đi trong sương mù
の長城 VẠN LÝ TRƯỜNG,TRƯỢNG THÀNH Vạn Lý Trường Thành
NHẤT LÝ TRỦNG cột mốc; cột cây số
nguồn gốc; nơi sinh; quê quán; quê mùa
HƯƠNG LÝ quê; cố hương; quê cũ; quê hương