Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Hán tự theo bộ VÕ 旡、无
Danh Sách Từ Của 无VÔ
Hán

VÔ- Số nét: 04 - Bộ: VÕ 旡、无

ONブ, ム
KUN なし
  ない
  むにょう
  • Tức là chữ "vô" 無 ngày xưa, nghĩa là "không", như "vô cữu" 无咎 không có lỗi gì.