Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鬲CÁCH,LỊCH
Hán

CÁCH,LỊCH- Số nét: 10 - Bộ: CÁCH 鬲

ONカク, レキ
KUN かなえ
  鬲てる へだてる
  • Tên một nước ngày xưa.
  • Một âm là "lịch". Một thứ đồ ngày xưa giống như cái đỉnh.