Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皮BỈ
Hán

BỈ- Số nét: 05 - Bộ: BỈ 皮

ON
KUN かわ
  けがわ
  • Da.
  • Da giống thú còn có lông gọi là "bì" 皮, không có lông gọi là "cách" 革.
  • Bề ngoài, như "bì tướng" 皮相 chỉ có bề ngoài.
  • Cái đích tập bắn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
膚移植 BỈ PHU DI THỰC sự cấy ghép da
を剥く BỈ BÁC gọt vỏ
膚科 BỈ PHU KHOA khoa da liễu
をむく BỈ bóc vỏ;tróc vỏ
膚癌 BỈ PHU NHAM bệnh ung thư da
をはぐ BỈ tróc vỏ
膚病 BỈ PHU BỆNH,BỊNH bệnh ghẻ chốc;bệnh ngoài da
がむける BỈ lột da
膚呼吸 BỈ PHU HÔ HẤP sự hô hấp qua da
BỈ da;da bì;vỏ; vỏ ngoài
BỈ PHU da
BỈ NHỤC giễu cợt; châm chọc;sự giễu cợt; sự châm chọc
細工 BỈ TẾ CÔNG đồ gia công bằng da; đồ làm bằng da
相の見 BỈ TƯƠNG,TƯỚNG KIẾN cái nhìn nông cạn; cái nhìn hời hợt
BỈ TƯƠNG,TƯỚNG bề mặt; bề ngoài;nông cạn; hời hợt; thiển cận; không sâu sắc;sự nông cạn; sự hời hợt; sự thiển cận
BỈ TIỂN Bệnh ghẻ
BỈ NGOA Giày da
BỈ TIỂN ghẻ
BỈ CÁCH da dẻ;da thuộc; đồ da
切り BỈ THIẾT bắt đầu; việc châm mũi đầu tiên (châm cứu)
財布 BỈ TÀI BỐ Ví da
下脂肪 BỈ HẠ CHI PHƯƠNG lớp mỡ dưới da
BỈ Y áo choàng lông
下組織 BỈ HẠ TỔ CHỨC tổ chức dưới da; lớp dưới da
BỈ Y áo choàng lông
BỈ HẠ Nội bì dưới da
NGOẠI BỈ da bọc ngoài; vỏ ngoài; vỏ bọc
ĐẦU BỈ da đầu
NỘI BỈ Màng trong; vỏ trong (của cây)
TRẦN BỈ vỏ cam quýt; trần bì
SINH BỈ Da (động vật) tươi
細胞増殖因子受容体 THƯỢNG BỈ TẾ BÀO TĂNG THỰC NHÂN TỬ,TÝ THỤ,THỌ UNG,DONG THỂ Cơ quan cảm nhận yếu tố tăng biểu bì
BIỂU BỈ biểu bì; da
NGƯU BỈ da bò
細胞増殖因子 THƯỢNG BỈ TẾ BÀO TĂNG THỰC NHÂN TỬ,TÝ Yếu tố tăng biểu bì
BẠC BỈ da non
MAO BỈ THƯƠNG Người buôn bán da lông thú
する THOÁT BỈ đổi lốt
MAO BỈ da chưa thuộc; da lông thú;lông
DƯƠNG BỈ CHỈ giấy dầu
CHANH,SẬP BỈ DU dầu vỏ cam
THỤ BỈ vỏ cây
動物 CỨC BỈ ĐỘNG VẬT Động vật da gai
CỐI BỈ vỏ cây bách
QUẾ BỈ quế
合成 HỢP THÀNH BỈ CÁCH Da tổng hợp
人造 NHÂN TẠO,THÁO BỈ CÁCH da giả
鉄面 THIẾT DIỆN BỈ Hành động trơ tráo; hành động vô liêm sỉ; hành động trơ trẽn; hành động mặt dạn mày dày;liều mạng
竹の TRÚC BỈ cật tre
木の MỘC BỈ vỏ cây
化けのを剥ぐ HÓA BỈ BÁC Để lộ chân tướng
バナナの BỈ Vỏ chuối
根なめし CĂN BỈ da thuộc
アトピー性膚炎 TÍNH,TÁNH BỈ PHU VIÊM chứng viêm da dị ứng