Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皮BỈ
Hán

BỈ- Số nét: 05 - Bộ: BỈ 皮

ON
KUN かわ
  けがわ
  • Da.
  • Da giống thú còn có lông gọi là "bì" 皮, không có lông gọi là "cách" 革.
  • Bề ngoài, như "bì tướng" 皮相 chỉ có bề ngoài.
  • Cái đích tập bắn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
膚癌 BỈ PHU NHAM bệnh ung thư da
を剥く BỈ BÁC gọt vỏ
BỈ HẠ Nội bì dưới da
下組織 BỈ HẠ TỔ CHỨC tổ chức dưới da; lớp dưới da
下脂肪 BỈ HẠ CHI PHƯƠNG lớp mỡ dưới da
切り BỈ THIẾT bắt đầu; việc châm mũi đầu tiên (châm cứu)
BỈ TIỂN ghẻ
BỈ TIỂN Bệnh ghẻ
BỈ TƯƠNG,TƯỚNG bề mặt; bề ngoài;nông cạn; hời hợt; thiển cận; không sâu sắc;sự nông cạn; sự hời hợt; sự thiển cận
相の見 BỈ TƯƠNG,TƯỚNG KIẾN cái nhìn nông cạn; cái nhìn hời hợt
細工 BỈ TẾ CÔNG đồ gia công bằng da; đồ làm bằng da
BỈ NHỤC giễu cợt; châm chọc;sự giễu cợt; sự châm chọc
BỈ PHU da
膚呼吸 BỈ PHU HÔ HẤP sự hô hấp qua da
膚病 BỈ PHU BỆNH,BỊNH bệnh ghẻ chốc;bệnh ngoài da
膚科 BỈ PHU KHOA khoa da liễu
膚移植 BỈ PHU DI THỰC sự cấy ghép da
BỈ Y áo choàng lông
BỈ Y áo choàng lông
財布 BỈ TÀI BỐ Ví da
BỈ CÁCH da dẻ;da thuộc; đồ da
BỈ NGOA Giày da
をむく BỈ bóc vỏ;tróc vỏ
をはぐ BỈ tróc vỏ
がむける BỈ lột da
BỈ da;da bì;vỏ; vỏ ngoài
MAO BỈ da chưa thuộc; da lông thú;lông
THỤ BỈ vỏ cây
CHANH,SẬP BỈ DU dầu vỏ cam
TRẦN BỈ vỏ cam quýt; trần bì
動物 CỨC BỈ ĐỘNG VẬT Động vật da gai
CỐI BỈ vỏ cây bách
QUẾ BỈ quế
NGOẠI BỈ da bọc ngoài; vỏ ngoài; vỏ bọc
NỘI BỈ Màng trong; vỏ trong (của cây)
細胞増殖因子受容体 THƯỢNG BỈ TẾ BÀO TĂNG THỰC NHÂN TỬ,TÝ THỤ,THỌ UNG,DONG THỂ Cơ quan cảm nhận yếu tố tăng biểu bì
細胞増殖因子 THƯỢNG BỈ TẾ BÀO TĂNG THỰC NHÂN TỬ,TÝ Yếu tố tăng biểu bì
NGƯU BỈ da bò
ĐẦU BỈ da đầu
BIỂU BỈ biểu bì; da
BẠC BỈ da non
する THOÁT BỈ đổi lốt
DƯƠNG BỈ CHỈ giấy dầu
SINH BỈ Da (động vật) tươi
MAO BỈ THƯƠNG Người buôn bán da lông thú
木の MỘC BỈ vỏ cây
竹の TRÚC BỈ cật tre
合成 HỢP THÀNH BỈ CÁCH Da tổng hợp
人造 NHÂN TẠO,THÁO BỈ CÁCH da giả
鉄面 THIẾT DIỆN BỈ Hành động trơ tráo; hành động vô liêm sỉ; hành động trơ trẽn; hành động mặt dạn mày dày;liều mạng
化けのを剥ぐ HÓA BỈ BÁC Để lộ chân tướng
根なめし CĂN BỈ da thuộc
バナナの BỈ Vỏ chuối
アトピー性膚炎 TÍNH,TÁNH BỈ PHU VIÊM chứng viêm da dị ứng