Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 皹xxx
Hán

xxx- Số nét: 14 - Bộ: BỈ 皮

ONクン, キン
KUN ひび
  あかぎれ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx nứt nẻ
xxx Vết nứt nẻ; vết mẩn trên da; nứt nẻ chân tay