Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 癶BÁT
Hán

BÁT- Số nét: 05 - Bộ: BÁT 癶

ONハツ
KUN はつがしら
  • Gạt ra, đạp.